Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. dubna 2011
Ohlášky
Petr Borský
08.04.2011 22:42:32
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. dubna 2011 do 17. dubna 2011
             
Neděle 10. dubna 2011                5. neděle postní / sv. Michael de Sanctis
                 
 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rodiče z obou stran
   
 
   
 
 
 
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Pondělí 11. dubna 2011               sv. Stanislav, biskup a mučedník
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
p. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ
p. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře  
   
Úterý 12. dubna 2011               sv. Julius                              volný den - beze mše svaté
                 
   
 
Středa 13. dubna 2011               sv. Martin I., papež a mučedník
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Brousil 16:20 hod. Býšť křížová cesta  
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Čtvrtek 14. dubna 2011               sv. Lambert
p. Vlasák 15:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ  
P. Brousil 17:20 hod. Býšť křížová cesta  
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
   
Pátek 15. dubna 2011              sv. Anastázie
Pátek  
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ  
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice křížová cesta  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  19:30 hod. Sezemice setkání "NET FOR GOD" na faře  
   
Sobota 16. dubna 2011               sv. Bernadeta Soubirousová
                 
  17:20 hod. Kunětice křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
Neděle 17. dubna 2011                Květná neděle / sv. Inocenc
Sbírka na "Plošné pojištění" (1)
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Sokol 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Havránkovu, Keroušovu a Jiroutovu
Oznámení:  Na Květnou neděli si farníci mohou přinést kočičkové ratolesti k posvěcení.
P. Martin Brousil nebude od pátku 15. dubna do pondělí 25. dubna 2011 přítomen. Zastoupí ho P. Sokol.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Kunětice - 950Kč, Dašice - 1125Kč, Býšť - 2 882Kč. Štědrým dárcům srdečně Pán Bůh zaplať.
                 
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“