Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. dubna 2011
Ohlášky
Petr Borský
23.04.2011 23:06:51
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. dubna 2011 do 01. května 2011
   
Neděle 24. dubna 2011              Slavnost Zmrtvýchvstání Páně / sv. Jiří
paní Štěpánková 08:30 hod. Kunětice přivezení farníků z Kunětic do Sezemic  
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Sokol 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Benišovu a Štěpánkovu
                 
Pondělí 25. dubna 2011              Pondělí velikonoční / Svátek sv. Marka, evangelisty
paní Štěpánková 08:30 hod. Kunětice přivezení farníků z Kunětic do Sezemic  
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Alenu a Františka Pultarovy a rodiče 
  strany  
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
   
Úterý 26. dubna 2011              Úterý velikonoční / sv. Richarius              
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Středa 27. dubna 2011              Středa velikonoční / sv. Zita
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
P. Brousil 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
Čtvrtek 28. dubna 2011              Čtvrtek velikonoční / sv. Petr Chanel, sv. Ludvík Maria Grignion
p. Vlasák 15:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ  
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 29. dubna 2011              Pátek velikonoční / Svátek Kateřiny Sienské, patronky Evropy
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ  
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
  a rozjímání nad liturgickými texty nadcházející neděle - na faře
   
Sobota 30. dubna 2011              Sobota velikonoční / sv. Zikmund a sv. Pius V.
Bisk. Kajnek 10:00 hod. Libice poutní mše sv. za duchovní povolání  
P. Brousil 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
Neděle 01. května 2011         2. neděle velikonoční (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) / sv. Josef Dělník
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rodiče z obou stran
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
                 
Oznámení: Při nedělní mši dne 18. dubna 2011 se uskutečnila sbírka na "Plošné pojištění".
Ve farnostech byly vybrány tyto částky:    Sezemice- 14 998.-     Dašice-900.-     Býšť-3 903.-
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“