Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. května 2011
Ohlášky
Petr Borský
15.05.2011 12:54:39
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 08. května 2011 do 15. května 2011
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. května 2011 do 22. května 2011
   
Neděle 15. května 2011            4. neděle velikonoční / sv. Žofie
Sbírka na "Kněžský seminář" 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Alenu a Františka Pultarovy a rodiče z obojí
  strany  
                 obětována za Jana Tichého, manželku, tři syny a rodiče 
                 z obojí strany
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
                 
Pondělí 16. května 2011   Svátek sv. Jana Nepomuckého,kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech                                                               
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
p. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ
p. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství zrušena (možnost účasti v Rokytně)
P. Brousil 14:00 hod. Býšť pohřební mše svatá za zemřelou Boženu Pavlíkovou 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností 
 
   
   
Úterý 17. května 2011               sv. Paschal Baylon               
                 
  volný den - beze mše svaté
 
Středa 18. května 2011               sv. Jan I.        
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. spojena s májovou pobožností
 
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. spojena s májovou pobožností
       
                 
Čtvrtek 19. května 2011               sv. Petr Celestýn
p. Vlasák 15:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ  
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. spojena s májovou pobožností
 
Pátek 20. května 2011               sv. Klement Maria Hofbauer a sv. Bernardin Sienský
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ  
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. spojena s májovou pobožností
  19:30 hod. Sezemice setkání "NET FOR GOD" na faře  
   
Sobota 21. května 2011               sv. Ondřej Bobola, sv. Kryštof Magallanes a druhové
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu  
  a spojena s májovou pobožností  
                 
Neděle 22. května 2011                 5. neděle velikonoční / sv. Julie a sv. Rita
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou paní Evu Schneiderovou a za živé 
  a zemřelé z obojí strany  
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za   
   
   
   
                 
   
                 
   
   
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
                 
Oznámení: Dnes je sbírka na "Kněžský seminář".  
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“