Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. května 2011
Ohlášky
Petr Borský
28.05.2011 23:09:44
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 29. května 2011 do 05. června 2011
   
Neděle 29. května 2011               6. neděle velikonoční / sv. Maximin
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou paní Radku Novákovou a za živé
  i mrtvé z obojí strany  
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Annu Rambouskovou a celý rod
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Bisovy
 
Pondělí 30. května 2011              Památka sv. Zdislavy
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. spojena s májovou pobožností
 
 
p. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ
p. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře  
   
Úterý 31. května 2011              Svátek Navštívení Panny Marie
                 
                 
                 
   
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. spojena s májovou pobožností  
P. Vrbiak 18:00 hod. Pardubice mše sv. spojena s májovou pobožností
   
Středa 01.června 2011               Památka sv. Justina, mučedníka
   
P. Brousil 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť vigílní mše sv. ze Slavnosti Nanebevstoupení Páně
   
Čtvrtek  
Čtvrtek 02. června 2011              Slavnost Nanebevstoupení Páně
                 
p. Vlasák 15:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ  
P. Brousil 17:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Pátek 03. června 2011              Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ  
P. Brousil 17:30 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
   
Sobota 04. června 2011              sv. František Caracciolo
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
P. Brousil 18:00 hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
       
Neděle 05. června 2011               7. neděle velikonoční / Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
                 
P. Vrbiak 08:00 hod. Holice mše sv. obětována za: (intence podle kalendáře) 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za rod Horáčků a Spitzerů
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Kotvaldovu a Horákovu
   
Oznámení: Zádušní mše sv. za zemř. Arcibiskupa Očenáška bude 3. 6. v 10 hod. v Katedrále Sv. Ducha.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“