Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. června 2011
Ohlášky
Petr Borský
03.06.2011 23:00:53
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 05. června 2011 do 12. června 2011
             
Neděle 05. června 2011             7. neděle velikonoční / Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
                 
 
   
 
   
 
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Holice mše sv. obětována za: (intence podle kalendáře) 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za rod Horáčků a Spitzerů
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Jirmanovu, Marečkovu a celý rod
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Kotvaldovu a Horákovu
   
Pondělí 06. června 2011           sv. Norbert      
  07:30 hod. Sezemice mše sv. zrušena
   
p. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství na ZŠ
p. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství na faře  
 
Úterý 07. června 2011           sv. Robert              
                 
   
P. Vrbiak 13:00 hod. Holice smuteční rozloučení  
 
Středa 08. června 2011           sv. Medard
P. Brousil 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek 09. června 2011           sv. Efrém Syrský
p. Vlasák 15:00 hod. Dašice výuka náboženství na ZŠ  
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
   
Pátek 10. června 2011          sv. Maxim
Pátek  
   
P. Vrbiak 12:30 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ  
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť pohřební mše sv. za zemřelou paní Píšovou  
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
  a rozjímání nad liturgickými texty nadcházející neděle - na faře
   
Sobota 11. června 2011            Památka sv Barnabáše, apoštola
                 
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu  
   
Neděle 12. června 2011         Slavnost Seslání Ducha svatého / sv. Jan z Fakunda  
Sbírka pro "Potřeby diecéze"
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rodiče z obou stran
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Janačkovou a manžela
   
                 
Oznámení: P. Martin Brousil nebude od pátku 10. června do neděle 12. června 2011 přítomen.  
   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“