Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. června 2011
Ohlášky
Petr Borský
18.06.2011 23:24:26
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. června 2011 do 26. června 2011
                 
Neděle 19. června 2011            Slavnost Nejsvětější Trojice / sv. Jan Nepomuk Neumann a sv. Romuald
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Holice mše sv. obětována za: (intence podle kalendáře) 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice PATROCINIUM KOSTELA, mše sv. obětována za zemřelou 
  maminku a bratra
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy
 
Pondělí 20. června 2011           sv. Silverius
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl sloužícího
 
Úterý 21. června 2011           Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
  volný den - beze mše svaté
   
Středa 22. června 2011            sv. Jan Fisher a sv. Tomáš More, sv. Paulín Nolánský   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek 23. června 2011            Slavnost Těla a Krve Páně / sv. Josef Cafasso    
   
Vrb. + Brous. 18:00 hod. Dašice mše sv. a následně eucharistický průvod    
      náměstím ke čtyřem oltářům    
   
Pátek 24. června 2011            Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
   
P. Brousil 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl sloužícího
  19:30 hod. Sezemice setkání "NET FOR GOD" na faře  
                 
Sobota 25. června 2011            sv. Vilém a ct. Ivan
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za: (intence neobsazena)
   
Neděle 26. června 2011            13. neděle v mezidobí / sv. Jan a Pavel
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Havelkovu, Kramářovu a Kindlovu
   
Oznámení: Při nedělní mši dne 12. června 2011 se uskutečnila sbírka pro "Potřeby diecéze". Ve farnostech
byly vybrány tyto částky: Sezemice 2 341 Kč, Kunětice 1 140 Kč, Dašice 900 Kč, Býšť 2 301 Kč.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“