Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. června 2011
Ohlášky
Petr Borský
25.06.2011 23:02:13
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. června 2011 do 03. července 2011
   
Neděle 26. června 2011               13. neděle v mezidobí / sv. Jan a Pavel
 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Havelkovu, Kramářovu a Kindlovu
 
Pondělí 27. června 2011              sv. Cyril Alexandrijský
   
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
 
   
Úterý 28. června 2011              Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka    
                 
                 
                 
  volný den - beze mše svaté
Středa 29. června 2011              Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
   
   
P. Brousil 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek  
Čtvrtek 30. června 2011               sv. prvomučedníci římští
                 
   
P. Brousil 17:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Pátek 01. července 2011          Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
   
   
P. Brousil 17:30 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Sobota 02. července 2011          Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie / sv. Ota
   
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností za zemř. Aloise Spitzera a manželku
P. Brousil 18:00 hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
       
Neděle 03. července 2011           14. neděle v mezidobí / Svátek sv. Tomáše, apoštola
                 
 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Svatákovu
   
P. Brousil 15:00 hod. Kostěnice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Oznámení: P. Milan Vrbiak nebude od pondělí 04. července do pátku 15. července 2011 přítomen.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“