Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 3. července 2011
Ohlášky
Petr Borský
02.07.2011 22:55:55
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 03. července 2011 do 10. července 2011
   
Neděle 03. července 2011       14. neděle v mezidobí / Svátek sv. Tomáše, apoštola
                 
 
   
 
   
 
 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Svatákovu
 
P. Brousil 15:00 hod. Kostěnice poutní mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Pondělí 04. července 2011       Památka sv. Prokopa, opata / sv. Alžběta Portugalská
  07:30 hod. Sezemice mše sv. zrušena
   
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. ze slavnosti sv. Cyrila a sv. Metoděje
   
Úterý 05. července 2011   Slavnost sv. Cyrila a sv. Metoděje, biskupa, patronů Evropy
                 
   
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
P. Brousil 18:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
 
Středa 06. července 2011      sv. Marie Gorettiová, panna a mučednice
   
P. Brousil 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
16:00 hod. Býšť mše sv. zrušena
   
Čtvrtek 07. července 2011      sv. Wilibald
   
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
   
Pátek 08. července 2011     sv. Kilián
Pátek  
   
   
P. Brousil 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společnému posezení   
 
Sobota 09. července 2011      sv. Veronika Giulianiová, sv. Augustin Žao Rong, kněz a druhové, mučedníci
                 
   
P.Brousil 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za: (intence neobsazena)
   
Neděle 10. července 2011       15. neděle v mezidobí / sv. Amálie  
 
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Sokol 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Jirouta a celý rod
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Stanislava Vápeníka a rodiče 
                 
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“