Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. července 2011
Ohlášky
Petr Borský
09.07.2011 22:55:03
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 08. května 2011 do 15. května 2011
Pořad bohoslužeb v týdnu od 10. července 2011 do 17. července 2011
   
Neděle 10. července 2011           15. neděle v mezidobí / sv. Amálie  
 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Sokol 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Jirouta a celý rod
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. za Stanislava Vápeníka a rodiče
       
Pondělí 11. července 2011           Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy                                                      
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Úterý 12. července 2011           sv. Jan Qualbert
                 
  volný den - beze mše svaté
 
Středa 13. července 2011           sv. Jindřich
  07:30 hod. Sezemice mše sv. zrušena
 
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
 
   
   
Čtvrtek 14. července 2011           bl. Hroznata, mučedník
   
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Pátek 15. července 2011           Památka sv. Bonaventury, mučedníka a učitele církve
   
   
P. Brousil 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společnému posezení  
   
Sobota 16. července 2011           Panna Maria Karmelská
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za farníky svěřených farností
                 
Neděle 17. července 2011           16. neděle v mezidobí / bl. Česlav a sv. Hyacint
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za prof. Zdeňka Knauteho a Marii Knauteovou
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františku Lédrovou, manžela, 
   
   
                 
   
                 
   
   
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy
  snachu Růženu a cely rod  
 
Oznámení:
 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“