Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. července 2011
Ohlášky
Petr Borský
23.07.2011 22:34:27
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 24. července 2011 do 31. července 2011
                 
Neděle 24. července 2011       17. neděle v mezidobí / sv. Kristina a sv. Šarbel
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
 
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za nemocného P. Demetra
 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rod Holečků a Mandysů
 
Pondělí 25. července 2011       Svátek sv. Jakuba Staršího, apoštola / sv. Kryštof
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl sloužícího
 
Úterý 26. července 2011       Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za matku a celý ten rod, po mši sv.
  následuje společné setkání u táborového ohně
   
Středa 27. července 2011       sv. Gorazd a druhové
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek 28. července 2011       sv. Nazarius a Celsus
   
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Pátek 29. července 2011       Památka sv. Marty
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
                 
Sobota 30. července 2011       sv. Petr Chrysolog
   
P. Brousil 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za: (intence neobsazena)
   
Neděle 31. července 2011       18. neděle v mezidobí / Památka sv. Ignáce z Loyoly
   
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Zdeňka Ryšavého, jeho rodiče
  a sourozence  
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Bekovou, bratra, syna, vnuka Petra
        a rodiče z obojí strany    
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“