Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 31. července 2011
Ohlášky
Petr Borský
30.07.2011 11:03:23
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 31. července 2011 do 07. srpna 2011
   
Neděle 31. července 2011          18. neděle v mezidobí / Památka sv. Ignáce z Loyoly
 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Zdeňka Ryšavého, jeho rodiče
  a sourozence  
   
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Bekovou, bratra, syna, vnuka Petra
  a rodiče z obojí strany  
 
Pondělí 01. srpna 2011                Památka sv. Alfonsa Marie z Luguori, biskupa a učitele církve
   
P. Brousil 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
 
   
Úterý 02. srpna 2011                sv. Eusebius z Vercelli, biskup a sv. Petr Julián Eymard, kněz
                 
                 
                 
  volný den - beze mše svaté
                 
Středa 03. srpna 2011                sv. Lydie
   
P. Brousil 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 15:20 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Čtvrtek  
Čtvrtek 04. srpna 2011                Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
                 
P. Brousil 17:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Pátek 05. srpna 2011                Posvěcení římské baziliky Panny Marie 
   
P. Brousil 17:30 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
 
Sobota 06. srpna 2011                Svátek Proměnění Páně
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za Marii Horáčkovou
  a rodinu Procházkovu  
P. Brousil 18:00 hod. Bělečko mše sv. s nedělní platností obětována na úmysl podle rozpisu
   
       
Neděle 07. srpna 2011                19. neděle v mezidobí / sv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové
                 
 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jindřišku Kopřivovou a Otu Čapka
   
Oznámení: P. Milan Vrbiak nebude do úterý 2. srpna 2011 přítomen.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“