Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 7. srpna 2011
Ohlášky
Petr Borský
06.08.2011 23:02:11
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 07. srpna 2011 do 14. srpna 2011
   
Neděle 07. srpna 2011               19. neděle v mezidobí / sv. Kajetán, sv. Sixtus II. a druhové
                 
P. Brousil 08:00 hod. Holice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu
   
 
   
 
 
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Annu Klučarovou a manžela
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jindřišku Kopřivovou a Otu Čapka
   
Pondělí 08. srpna 2011              Památka sv. Dominika, kněze
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Úterý 09. srpna 2011              Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy            
                 
   
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl sloužícího  
P. Vrbiak 14:00 hod. Borek pohřební obřady
Středa 10. srpna 2011              Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka            
 
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
Čtvrtek 11. srpna 2011              Památka sv. Kláry, panny
P. Vrbiak 13:30 hod. Hor.Ředice pohřební obřady
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
   
Pátek 12. srpna 2011             sv. Jana Františka de Chantal a sv. Euplus
Pátek  
   
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
 
Sobota 13. srpna 2011              sv. Poncián, papež a sv. Hippolyt kněz, mučedníci a sv. Jan Berchmans
                 
P. Vrbiak 11:00 hod. Sezemice konvalidace sňatku  Josefa a Štěpánky Kopeckých  
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za: (intence neobsazena)
   
Neděle 14. srpna 2011               20. neděle v mezidobí / Památka sv. Maxmiliána Kolbeho
P. Brousil 07:30 hod. Hor. Jelení mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu
P. Vrbiak 08:00 hod. Holice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu
   
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice poutní mše sv. obětována za 
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Zdenu Zbudilovou, manžela, syna Pavla
  a celý rod  
   
P. Brousil 17:30 hod. Vys. Mýto mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu
   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“