Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. srpna 2011
Ohlášky
Petr Borský
13.08.2011 22:32:41
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 08. května 2011 do 15. května 2011
Pořad bohoslužeb v týdnu od 14. srpna 2011 do 21. srpna 2011
   
Neděle 14. srpna 2011                  20. neděle v mezidobí / Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho
P. Brousil 07:30 hod. Hor. Jelení mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu
P. Vrbiak 08:00 hod. Holice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice poutní mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Brousil 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Zdenu Zbudilovou, manžela, syna Pavla
  a celý rod  
P. Brousil 17:30 hod. Vys. Mýto mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu
                 
Pondělí 15. srpna 2011                 Slavnost Nanebevzetí Panny Marie            
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. spojená s mariánskou pobožností - hřbitovní kaplička
   
Úterý 16. srpna 2011                 sv. Štěpán Uherský
                 
  volný den - beze mše svaté
Středa 17. srpna 2011                 sv. Myron
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
 
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
 
   
   
Čtvrtek 18. srpna 2011                 sv. Helena
P. Brousil 18:00 hod. Prachovice  poutní mše sv.  obětována za farníky svěřených farností        
   
Pátek 19. srpna 2011                 sv. Jan Eudes
   
  17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
   
Sobota 20. srpna 2011                 Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve
P. Vrbiak 07:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za účastníky duchovních cvičení
   
P. Brousil 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za: (intence neobsazena)
                 
Neděle 21. srpna 2011                  21. neděle v mezidobí / Památka sv. Pia X.
P. Vrbiak 07:30 hod. Hor. Jelení mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu
P. Brousil 08:00 hod. Holice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého bratra a maminku
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Vohralíkovu a Jirsovu
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Vys. Mýto mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu
   
   
                 
   
                 
   
   
   
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy
 
Oznámení:
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“