Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. srpna 2011
Ohlášky
Petr Borský
21.08.2011 09:54:56
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 21. srpna 2011 do 28. srpna 2011
                 
Neděle 21. srpna 2011                 21. neděle v mezidobí / Památka sv. Pia X.
P. Vrbiak 07:30 hod. Hor. Jelení mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu
P. Brousil 08:00 hod. Holice mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého bratra a maminku
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Vohralíkovu a Jirsovu
P. Vrbiak 11:00 hod. Vys.Chvojno mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Vys. Mýto mše sv. obětována na úmysl podle rozpisu
 
Pondělí 22. srpna 2011                Památka Panny Marie Královny
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. v kapličce u hřbitova    
 
Úterý 23. srpna 2011                sv. Růžena z Limy, panna
  volný den - beze mše svaté
Středa 24. srpna 2011                Svátek sv. Bartoloměje, apoštola            
P. Brousil 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek 25. srpna 2011                sv. Ludvík, sv. Benedikt a druhové, mučedníci, sv. Josef Kalasanský,kněz
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Pátek 26. srpna 2011                ct. Martin Středa
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Brousil 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl sloužícího
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
                 
Sobota 27. srpna 2011                Památka sv. Moniky
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše svatá, slavení patrocínia kostela   
   
Neděle 28. srpna 2011                 22. neděle v mezidobí / Památka sv. Augustina
P. Vrbiak 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
P. Brousil 09:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
  11:00 hod. Býšť slavnostní mše sv. k výročí 200 let od posvěcení kostela 
      obětována za farnost Býšť    
Pozvánka:
V neděli 28. srpna 2011 oslaví farnost Býšť výročí 200 let od posvěcení farního kostela sv. Jiří. 
Slavnostní mši svatou doprovodí zpěvy sbor z Prahy.  
Podvečerní oslavy v kostele sv. Jiří zahájí v 18 hodin koncertem sbory Salvátor a Vysokoškolský
umělecký soubor a instrumentalisté pod vedením dirigenta Tomáše Židka.  
K výročí od posvěcení kostela byla vydána také brožurka.      
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Výpomocný duchovní:             Mgr. Martin Brousil, 533 22 Býšť 70, mobil: 608 982 813
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“