Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. září 2011
Ohlášky
Petr Borský
16.09.2011 22:53:55
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 18. září 2011 do 25. září 2011
   
Neděle 18. září 2011                   25. neděle v mezidobí / sv. Emil
                 
  sbírka na církevní šklolství
   
 
   
 
 
P. Brousil 09:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Ladislava Chválu
P. Vrbiak 10:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Marii Červinkovou, manžela, zetě a celý rod
   
Pondělí 19. září 2011                  sv. Januarius
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
P. Vrbiak 12:40 hod. Sezemice výuka náboženství v Sezemicích "ZŠ"  
   
Úterý 20. září 2011                  sv. Ondřej, Pavel a druhové
                 
   
  volný den - beze mše svaté  
 
Středa 21. září 2011                  Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
   
P. Brousil 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností  
   
Čtvrtek 22. září 2011                  sv. Móřic a druhové
   
P. Brousil 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)  
   
   
Pátek 23. září 2011                  sv. Pius z Pietrelciny
Pátek  
   
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
 
Sobota 24. září 2011                  sv. Gerhard
                 
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za
   
Neděle 25. září 2011                   26. neděle v mezidobí / sv. Kleofáš
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou Hanu Losovou
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Václava Beka,manželku, vnuka, pravnuka
                 a snachu Annu
   
Oznámení:      Pozor na změnu nedělních bohoslužeb v Dašicích a Sezemicích
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“