Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. září 2011
Ohlášky
Petr Borský
24.09.2011 23:08:47
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
Pořad bohoslužeb v týdnu od 08. května 2011 do 15. května 2011
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. září 2011 do 02. října 2011
   
Neděle 25. září 2011                  26. neděle v mezidobí / sv. Kleofáš
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Václava Rambouska a za zemřelé toho rodu
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou Hanu Losovou
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Václava Beka, manželku, vnuka, pravnuka
                 a snachu Annu
                 
Pondělí 26. září 2011                 sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
 
P. Vrbiak 12:40 hod. Sezemice výuka náboženství na ZŠ v Sezemicích   
   
Úterý 27. září 2011                 Památka sv. Vincence z Paula, kněze
                 
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv. ze Slavnosti sv. Václava obětována za český národ
   
Středa 28. září 2011    Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. spojena se křtem Michála Dostála
 
   
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Mnětice poutní mše sv. obětována za všechny lidi dobré vůle
   
Čtvrtek 29. září 2011                 Svátek sv.  Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Pátek 30. září 2011                 Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
   
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
   
Sobota 01. října 2011                 Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. spojená s mariánskou pobožností
P. Brousil 11:00 hod. Sezemice svatební obřad snoubenců Vlastimila Jirečka a Aleny Pištělkové
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za Arnošta Hoška
                 
Neděle 02. října 2011                  27. neděle v mezidobí / Památka sv. andělů strážných
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Volfovu a Ročkovu
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Oznámení: Sbírka na círk. školství činila: Sezemice - 4 105.- Kunětice - 1250.- Dašice - 2 400.- Býšť- 3 746.-
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“