Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 2. října 2011
Ohlášky
Petr Borský
01.10.2011 22:40:32
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 02. října 2011 do 09. října 2011
                 
Neděle 02. října 2011                    27. neděle v mezidobí / Památka sv. andělů strážných
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Volfovu a Ročkovu
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za živé i zemřelé rodiny Šromovy a Vančurovy
 
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Pondělí 03. řijna 2011                  sv. Maxmilián
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl sloužícího
P. Vrbiak 12:40 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
P. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství 
P. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství 
Úterý 04. října 2011                  Památka sv. Františka z Assisi
  volný den - beze mše svaté
Středa 05. října 2011                  sv. Palmác, sv. Faustyna Kowalská
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Františka Holečka a rodiče, za P. Františka
  Mandysa a oba rody  
             
Čtvrtek 06. října 2011                  sv. Bruno, kněz
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Pátek 07. října 2011                  Památka Panny Marie Růžencové
  dopoledne Návštěva starých a nemocných
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl sloužícího
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
                 
Sobota 08. října 2011                  sv. Simeon
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. spojená s mariánskou pobožností
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za Františka Spitzera, 
  manželku a syna  
Neděle 09. října 2011                    28. neděle v mezidobí / sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonardi
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Jirouta a celý ten rod
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Metelkovu a Černých
Oznámení: Mše svaté ve středu v Sezemicích se ruší.
Administrátor:                 Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“