Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 9. října 2011
Ohlášky
Petr Borský
08.10.2011 22:51:08
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 09. října 2011 do 16. října 2011
                 
Neděle 09. října 2011                  28. neděle v mezidobí / sv. Dionýsius a druhové, sv. Jan Leonardi
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Jirouta a celý ten rod
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Metelkovu a Černých
                 
Pondělí 10. října 2011                sv. Paulin
P. Vrbiak 07.30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl sloužícího
   
P. Vrbiak 12:40 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
P. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství  -ZŠ Rokytno
P. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství 
   
Úterý 11. října 2011                   sv. German                        volný den - beze mše svaté
 
Středa 12. října 2011                   sv. Radim, biskup
   
P. Vrbiak 13:15 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek 13. října 2011                sv. Eduard
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Pátek 14. října 2011                sv. Kalist I., papež a mučedník
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
                 
Sobota 15. října 2011                 Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za: 
 
Neděle 16. října 2011                  29. neděle v mezidobí / sv. Hedvika a sv. Markéta Marie  Alacogue
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Vondroušovu
   
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Ráby křest Jana a Kateřinky Černíkových - kaplička Jana Nepomuckého
Oznámení:
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“