Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 23. října 2011
Ohlášky
Petr Borský
23.10.2011 09:19:20
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 23. října 2011 do 30. října 2011
   
Neděle 23. října 2011                 30. neděle v mezidobí / sv. Jan Kapistránský
                 
  Sbírka na "MISIE"  
   
 
   
 
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Františka a Annu Svědirohovy a rodiče
                  z obojí strany
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Ladislava a Martu Štěrovských a celý rod
   
Pondělí 24. října 2011                sv. Antonín Maria Klaret, biskup
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
P. Vrbiak 12:40 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
P. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství  - ZŠ Rokytno
P. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství 
   
Úterý 25. října 2011                sv. Kryšpín
                 
   
   
P. Brousil 14:00 hod. Sezemice pohřební mše sv. za zemřelého pana Miroslava Macase
 
Středa 26. října 2011                sv. Rustik
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek 27. října 2011                sv. Frumencius
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
   
Pátek 28. října 2011                Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Pátek  
   
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
 
Sobota 29. října 2011                Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice a sv. Narcis 
                 
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za: (intence neobsazena)
   
Neděle 30. října 2011                 31. neděle v mezidobí / Výročí posvěcení katedrály Sv. Ducha
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Faltysovu a Navrátilovu
   
Oznámení: Ve středu 26. října 2011 se z důvodu průběhu podzimních prázdnin na ZŠ v Dašicích
neuskuteční výuka náboženství.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“