Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. listopadu 2011
Ohlášky
Petr Borský
13.11.2011 09:25:01
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. listopadu 2011 do 20. listopadu 2011
   
Neděle 13. listopadu 2011        33. neděle v mezidobí / Památka sv. Anežky České
  Sbírka na pojištění církevních budov  
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. za rod. Novákovu, Bartoníčkovu a manž. Koperovy
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Žeravíkovu a Polákovu
   
Pondělí 14. listopadu 2011       sv. Mikuláš Tavelič
   
  07:30 hod. Sezemice mše sv. zrušena  
 
 
  09:30 hod. Pardubice vikariátní setkání Pardubického vikariátu
   
  12:40 hod. Sezemice výuka náboženství odpadá  
P. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství  - ZŠ Rokytno
P. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství 
   
Úterý 15. listopadu 2011       sv. Albert Veliký, biskup a učitel církve
                 
                 
                 
  volný den - beze mše svaté  
   
Středa 16. listopadu 2011       sv. Markéta Skotská a sv. Gertruda, panna
   
P. Vrbiak 13:15 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
   
Čtvrtek 17. listopadu 2011       Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice   
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
Pátek 21. října 2011                sv. Hilarion
   
Pátek 18. listopadu 2011       Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
   
  19:30 hod. Sezemice setkání "NET FOR GOD" - na faře
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
  19:30 hod. Sezemice setkání "NET FOR GOD" - na faře  
   
Sobota 19. listopadu 2011       sv. Mechtilda z Helfty
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za Marii Tomáškovou a tetu
   
 
Neděle 20. listopadu 2011       Slavnost Ježíše krista KRÁLE / sv. Felix z Valois
   
  Sbírka na "MISIE"  
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Františka a Annu Svědirohovy a rodiče
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rodiče z obou stran
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
   
   
Oznámení: 
Administrátor: Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“