Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. prosince 2011
Ohlášky
Petr Borský
25.12.2011 10:01:59
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. prosince 2011 do 01. ledna 2012
   
Neděle 25. prosince 2011        Slavnost Narození Páně
                 
                 
       
                 
       
       
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou rodinu Valentovu, Miloslava 
  a Bohumila Prausovy a Josefa Komárka  
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
   
  17:00 hod. Sezemice vánoční koncert - pěvecký sbor "Rolničky"  
                 
Pondělí 26. prosince 2011        Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. za Štěpána Starinského, manželku, dcery a zetě
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
   
Úterý 27. prosince 2011        Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
                 
   
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za společenství "Natanael"
   
Středa 28. prosince 2011       Svátek sv. Mláďátek betlémských, mučedníků
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Anastázii a Josefa
   
  17:00 hod. Sezemice vánoční koncert - sólový zpěv Magdalena Vlasáková
   
Čtvrtek 29. prosince 2011        sv. Tomáš Becket, biskup a mučedník
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl dárce
 
   
Pátek 30. prosince 2011       Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa / sv. Evžen
Pátek  
   
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Mirnu a střední východ
 
Sobota 31. prosince 2011        sv. Silvestr I.
                 
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť mše svatá, poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc 
  do nového roku 2012  
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše svatá s nedělní platností obětována za manžele Tomáškovy
   
Neděle 01. ledna 2012              Slavnost Matky Boží, Panny Marie
                 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Emila Reinberka, jeho rodiče
  a ten celý rod  
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za
Oznámení:              
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“