Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 1. ledna 2012
Ohlášky
Petr Borský
31.12.2011 23:35:51
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 01. ledna 2012 do 08. ledna 2012
 
Neděle 01. ledna 2012             Slavnost Matky Boží, Panny Marie
   
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Emila Reinberka, jeho rodiče
  a ten celý rod  
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Pondělí 02. ledna 2012     Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
   
  Sezemice mše sv. zrušena   
                 
   
Úterý 03. ledna 2012             Nejsvětější jméno Ježíš
             
Středa 04. ledna 2012             bl. Anděla z Foligna
   
P. Vrbiak 13:15 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice
 
   
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Býšť pohřební mše sv. obětována za zemřelého Miroslava Čermáka z Rokytna
od 15:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření do 16:00 hod.
   
Čtvrtek 05. ledna 2012             sv. Telesfor
   
P. Vrbiak 16:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za společenství "Joel"
   
Pátek 06. ledna 2012             Slavnost Zjevení Páně
   
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Boží požehnání a uzdravení rodiny Florkových
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
   
Sobota 07. ledna 2012             sv. Rajmund z Peňafortu, kněz
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. spojená s mariánskou pobožností
   
P. Vrbiak 16:30 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření  
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za: (intence neobsazena) 
                 
Neděle 08. ledna 2012             Svátek Křtu Páně / sv. Severin
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována na  úmysl dárce
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou Margitu Kleinovou
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
   
Oznámení: P. Vrbiak Milan nebude dne 2. a 3.  ledna 9 přítomen
Administrátor:     Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
P. Brousil 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče Shánělovy
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“