Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 8. ledna 2012
Ohlášky
Petr Borský
07.01.2012 22:57:46
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 08. ledna 2012 do 15. ledna 2012
       
Neděle 08. ledna 2012                Svátek Křtu Páně / sv. Severin
                 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována na  úmysl dárce
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou Margitu Kleinovou
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
Pondělí 09. ledna 2012                sv. Julián
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl sloužícího
   
P. Vrbiak 12:40 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
P. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství - ZŠ Rokytno
P. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství 
             
Úterý 10. ledna 2012                sv. Agathon
 
 
Středa 11. ledna 2012                ct. Marie Elekta
   
  13:15 hod. Dašice výuka náboženství  - ZŠ Dašice
  15:00 hod. Býšť mše sv. obětována na úmysl sloužícího
   
Čtvrtek 12. ledna 2012                sv. Probus
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl sloužícího
   
Pátek 13. ledna 2012                sv. Hilarius z Poitiers, biskup a učitel církve
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Jana Zerzána, manželku Rozálii a syna 
  Václava  
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
                 
Sobota 14. ledna 2012                 sv. Sáva Srbský
 
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za (intence neobsazena)
   
Neděle 15. ledna 2012                 2. neděle v mezidobí / sv. Pavel Poustevník
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rodiče z obou stran
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
Oznámení:
Administrátor:                 Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“