Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. ledna 2012
Ohlášky
Petr Borský
14.01.2012 22:45:24
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 15. ledna 2012 do 22. ledna 2012
       
Neděle 15. ledna 2012                 2. neděle v mezidobí / sv. Pavel Poustevník
                 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Vlasáka k výročí narození i úmrtí
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za dlouhodobě nemocného Imricha Kleina
  a jeho manželku  
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
Pondělí 16. ledna 2012                sv. Marcel I.
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl sloužícího
   
P. Vrbiak 12:40 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
P. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství - ZŠ Rokytno
P. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství 
             
Úterý 17. ledna 2012                sv. Antonín Veliký, opat
 
Středa 18. ledna 2012                Památka Panny Marie, Matky jednoty křeťanů
   
  13:15 hod. Dašice výuka náboženství  - ZŠ Dašice
  15:00 hod. Býšť mše sv. obětována na úmysl sloužícího
   
Čtvrtek 19. ledna 2012                sv. Márius a Marta a jejich synové
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl sloužícího
   
Pátek 20. ledna 2012                sv. Fabián, papež a mučedník a Šebestián, mučedník
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl sloužícího 
  19:30 hod. Sezemice setkání "NET FOR GOD" - na faře  
                 
Sobota 21. ledna 2012                Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
 
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za: (intence neobsazena)
   
Neděle 22. ledna 2012                 3. neděle v mezidobí / sv. Víncenc
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rodiče z obou stran
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
 
   
Oznámení:
Administrátor:                 Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“