Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. ledna 2012
Ohlášky
Petr Borský
22.01.2012 09:19:45
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. ledna 2012 do 29. ledna 2012
                 
Neděle 22. ledna 2012              3. neděle v mezidobí / sv. Víncenc
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Vlasáka k výročí narození i úmrtí
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii Kořínkovou a rodiče z obou stran
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Pondělí 23. ledna 2012              sv. IIdefons
P. Vrbiak 07.30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl sloužícího
   
P. Vrbiak 12:40 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
P. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství  -ZŠ Rokytno
P. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství 
   
Úterý 24. ledna 2012                 Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
P. Vrbiak 07.30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl sloužícího
   
Středa 25. ledna 2012               Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
   
P. Vrbiak 13:15 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Čtvrtek 26. ledna 2012             Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
Pátek 27. ledna 2012             sv. Anděla Mericiová
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
                 
Sobota 28. ledna 2012              Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za: (intence neobsazena)
 
Neděle 29. ledna 2012              4. neděle v mezidobí / sv. Sulpicius
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Anežku a Františka Vyhnlkovy a jejich předky
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
   
                 
Oznámení:
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“