Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. února 2012
Ohlášky
Petr Borský
12.02.2012 09:31:06
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
                 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 12. února 2012 do 19. února 2012
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Anežku a Františka Vyhnálkovy a jejich předky
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za (intence neobsazena)
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Boženu Seidlovou,manžela,Dagmar Seidlovou a celý rod
  a celý rod
Neděle 12. února 2012              6. neděle v mezidobí / sv. Benedikt Aniánský
 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky  svěřených farností
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Annu Málkovou, manžela a rodiče z obojí strany
 
Pondělí 13. února 2012             sv. Kateřina Ricciová
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
P. Vrbiak 12:40 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
P. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství - ZŠ Rokytno
P. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství zrušena
   
Úterý 14. února 2012              sv. Valentin
                 
   
                 
Středa 15. února 2012              sv. Jiřina
   
  13:15 hod. Dašice výuka náboženství  - ZŠ Dašice zrušena
  15:00 hod. Býšť mše sv. zrušena
   
Čtvrtek 16. února 2012             sv. Juliána
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
   
Pátek 17. února 2012             sv. Alexius a druhové, řeholníci
Pátek  
   
   
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl sv. Antonína
  19:30 hod. Sezemice setkání "NET FOR GOD" - na faře  
 
Sobota 18. února 2012             sv. Simeon
                 
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za: (intence neobsazena)
   
Neděle 19. února 2012              7. neděle v mezidobí / bl. Godšalk
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky  svěřených farností
   
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Oznámení: P. Vrbiak má ve středu dovolenou.
Biřmování je svátost nutná k plnosti křesťanského života a k účinnému boji proti útokům zlého. 
Přihlasit se můžete u duchovního správce!
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“