Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. února 2012
Ohlášky
Petr Borský
19.02.2012 09:56:12
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. února 2012 do 26. února 2012
 
Neděle 19. února 2012              7. neděle v mezidobí / bl. Godšalk
   
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za uzdravení rodových kořenů rodiny Bubnových
 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Pondělí 20. února 2012            sv. Nikefor
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. zrušena
P. Vrbiak 12:40 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
P. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství  -ZŠ Rokytno  
P. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství 
   
P. Šlégr 14:00 hod. Kunětice pohřební mše sv. obětována za zemřelého pana Bohuslava Kopeckého
   
Úterý 21. února 2012            sv. Petr Damiani, biskup a učitel církve
             
Středa 22. února 2012             Popeleční středa / Stolec svatého apoštola Petra 
   
P. Vrbiak 13:15 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
 
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Čtvrtek 23. února 2012            sv. Polykarp, biskup a mučedník
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
 
Pátek 24. února 2012            sv. Modest
   
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice křížová cesta  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
   
Sobota 25. února 2012             sv. Valburg
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za: (intence neobsazena) 
   
Neděle 26. února 2012             1. neděle postní / sv. Alexandr
  Sbírka "Svatopetrský haléř"  
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
Oznámení: 
Biřmování je svátost nutná k plnosti křesťanského života a k účinnému boji proti útokům zlého. Přihlaste se !
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“