Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. února 2012
Ohlášky
Petr Borský
25.02.2012 18:05:10
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 26. února 2012 do 04. března 2012
   
Neděle 26. února 2012             1. neděle postní / sv. Alexandr
  Sbírka "Svatopetrský haléř"  
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelou Ludmilu Peškovou z Černé za Bory
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
 
Pondělí 27. února 2012            sv. Gabriel od Bolestné Panny Marie
   
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
 
 
 
P. Vrbiak 12:40 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
P. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství  -ZŠ Rokytno
P. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství 
 
Úterý 28. února 2012            sv. Roman
                 
                 
                 
                 
Středa 29. února 2012            sv. Kasián
   
P. Vrbiak 13:15 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
P. Vrbiak 14:20 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření, křížová cesta
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
   
Čtvrtek 01. března 2012          sv. Suibert
   
P. Vrbiak 16:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření, křížová cesta
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
Pátek 21. října 2011                sv. Hilarion
             
Pátek 02. března 2012          sv. Simplicius
  19:30 hod. Sezemice setkání "NET FOR GOD" - na faře
 
P. Vrbiak 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření, křížová cesta
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
   
Sobota 03. března 2012           sv. Kunhuta
   
P. Vrbiak 16:20 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření, křížová cesta
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za: (intence neobsazena)
   
 
Neděle 04. března 2012           2. neděle postní / sv. Kazimír
      Sbírka na "MISIE"      
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky  svěřených farností
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Františka a Annu Svědirohovy a rodiče
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za rodinu Dvořáčkovu, za všechny živé a mrtvé
  zpřízněné s touto rodinou  
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za 
   
P. Vrbiak 14:20 hod. možnost přistoupení ke svátosti smíření, křížová cesta
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“