Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnech od 11. března do 25. března 2012
Ohlášky
Petr Borský
10.03.2012 22:28:55
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
ROZVRH  BOHOSLUŽEB od 10. března do 25. března 2012
Sobota 10. března 2012              sv. Jan Ogilvie, kněz a mučedník
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností za Miroslava Tomáška, manželku a rodiče
Neděle 11. března 2012              3. neděle postní / sv. Eulogius z Kordoby
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Josefa Šmahu a Josefa Jelínka 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Romana Ryšavého a jeho rodiče
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. za Františka Holečka, pátera Františka Mandýse a oba rody
   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Boženu Seidlovou,manžela,Dagmar Seidlovou a celý rod
  a celý rod
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
Pátek 16. března 2012              sv. Heribert
P. Chválová 17:20 hod. Sezemice křížová cesta  
P. Sokol 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětovaná za rodinu Josefa Vrbiaka a za rodiny jeho dětí
Sobota 17. března 2012              sv. Jan Ogilvie, kněz a mučedník sv. Patrik    
P. Chválová 16:20 hod. Kunětice křížová cesta  
P. Sokol 17:00 hod. Kunětice mše sv. obětovaná za rodinu Koppanovu a za rodiny jejich dětí
   
Neděle 18. března 2012              4. neděle postní / sv. Cyril Jeruzalémský
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky  svěřených farností
   
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. za Josefa Sedlaříka, syna, manželku a rodiče z obojí strany
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za živé i zemř. z rodiny Kosinovy a Schejbalovy
   
Pondělí 19. března 2012              Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie 
P. Vrbiak 12:40 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
P. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství  -ZŠ Rokytno  
P. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství 
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky mající jméno Josef
Úterý 20. března 2012               sv. Archip                    
 
Středa 21. března 2012               bl. Serapion
P. Vrbiak 13:15 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
P. Vrbiak 14:20 hod. Býšť křížová cesta  
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
Čtvrtek 22. března 2012              sv. Epafrodit
P. Vrbiak 16:20 hod. Dašice křížová cesta  
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
Pátek 23. března 2012               sv. Turibius z Mongroveja
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice křížová cesta  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
Sobota 24. března 2012              sv. Kateřina Švédská
P. Vrbiak 16:20 hod. Kunětice křížová cesta  
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. obětovaná za rodinu Spitzerovu, Hoškovu a Procházkovu
   
Neděle 25. března 2012              5. neděle postní  - sbírka na pojištění církevního majetku
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky  svěřených farností
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu metelkovu a Štěpánkovu 
Oznámení: Příští týden  mají děti prázdniny, náboženství odpadá a P. Vrbiak má  dovolenou celý týden.
Biřmování je svátost nutná k plnosti křesťanského života a k účinnému boji proti útokům zlého. 
Zájemci se můžou přihlasit u duchovního správce.
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“