Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. března 2012
Ohlášky
Petr Borský
24.03.2012 22:58:46
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 25. března 2012 do 1. dubna 2012
 
Sobota 24. března 2012              sv. Kateřina Švédská
P. Vrbiak 16:20 hod. Kunětice křížová cesta        
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. obětovaná za rodinu Spitzerovu, Hoškovu a Procházkovu
  POZOR NA POSUN ČASU!  
Neděle 25. března 2012              5. neděle postní  - sbírka na pojištění církevního majetku
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Šmahu, manželku Marii a celý ten rod
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Metelkovu a Štěpánkovu
   
Pondělí 26. března 2012            Slavnost Zvěstování Páně
   
P. Vrbiak 12:40 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
P. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství  -ZŠ Rokytno  
P. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství 
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
Úterý 27. března 2012            sv. Rupert
             
Středa 28. března 2012            sv. Rogát
   
P. Vrbiak 13:15 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
 
   
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť mše sv. obětována na úmysl sloužícího
   
Čtvrtek 29. března 2012            bl. Ludolf (Slavomil)
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována na úmysl sloužícího
 
Pátek 30. března 2012            sv. Jan Klimak
   
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice křížová cesta  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence   
   
Sobota 31. března 2012             bl. Balbína
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Kunětice křížová cesta  
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za zem řelou Annu Kašparovou
   
Neděle 01. dubna 2012             Květná neděle - PAŠIOVÁ  / sv. Makárius (Blahomír)
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodiče
   
Oznámení: Na Květnou neděli si věřící přinesou ratolesti k posvěcení v průvodu slavnostního vstupu.
Biřmování je svátost nutná k plnosti křesťanského života a k účinnému boji proti útokům zlého. Přihlaste se !
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“