Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 8. dubna 2012
Ohlášky
Petr Borský
07.04.2012 23:08:29
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice  
                   
                   
ROZVRH  BOHOSLUŽEB od 08. Dubna do 15. Dubna 2012  
                   
                   
Neděle Zmrtvýchvstání Páně  08. dubna 2012       Ema svatý Albert , svatý Dionýsius
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za zemřelého kněze Ladislava Michaličku
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností
P. Sokol 10:00 hod.   Kunětice mše sv. obětována za Boží milost pro rodinu Ignace Wierzbiaka
P. Vrbiak 11:00 hod.   Býšť mše sv. obětována za Jaroslava Brandejse, manželku a obojí rodiče
       
P. Vrbiak 16:00 hod.   Bělečko mše sv. obětována za (intence neobsazena)
P. Sokol 10:00 hod. Kunětice mše sv. obětována za Boží milost pro rodinu Ignace Wierzbiaka
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Jaroslava Brandejse, manželku a obojí rodiče
   
P. Vrbiak 16:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za (intence neobsazena)
   
 Pondělí velikonoční 09. dubna 2012 Dušan   svatá Marie Kleofášova  
       
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Brázdovu 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Boží milost pro rodinu Ignace Wierzbiaka
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností
   
 Úterí velikonoční 10. dubna 2012 Darja   svatý Michael de Sanctis  
     
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za Boží milost pro rodinu Ignace Wierzbiaka  
   
 Středa velikonoční 11. dubna 2012 Izabela   svatý Stanislav  
     
P. Vrbiak 13:15 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice    
P. Vrbiak 15:10 hod. Sezemice Cesta Světla - pobožnost 14 zastavení ke Zmrtvýchvstalému Kristu  
P. Vrbiak 16:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Brázdovu 
   
 Čtvrtek velikonoční 12. dubna 2012 Julius   svatý Julius    
     
P. Vrbiak 17:10 hod. Dašice Cesta Světla - pobožnost 14 zastavení ke Zmrtvýchvstalému Kristu  
P. Vrbiak 18:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Brázdovu   
   
 Pátek velikonoční 13. dubna 2012 Aleš   svatý Martin I.  
     
P. Vrbiak 17:10 hod. Sezemice Cesta Světla - pobožnost 14 zastavení ke Zmrtvýchvstalému Kristu  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
  Sezemice po mši sv. - pozvání ke společné modlitbě růžence     
   
 Sobota velikonoční 14. dubna 2012 Vincenc   svatý Lambert  
   
P. Vrbiak 17:10 hod. Kunětice Cesta Světla - pobožnost 14 zastavení ke Zmrtvýchvstalému Kristu  
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za: (intence neobsazena)   
     
2. neděle velikonoční  15. dubna 2012       Anastázie svatá Anastázie
  NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ  
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky  svěřených farností  
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena)   
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Havránkovu, Keroušovu a Jiroutovu  
     
Oznámení: V oktávu velikonočním bude před mší svatou nová pobožnost "Cesta světla" se 14 zastaveními  
Biřmování je svátost nutná k plnosti křesťanského života a k účinnému boji proti útokům zlého.   
Zájemci se můžou přihlasit u duchovního správce P. Vrbiaka.  
                   
Administrátor:       Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253  
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“