Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. dubna 2012
Ohlášky
Petr Borský
21.04.2012 23:01:22
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
 
Pořad bohoslužeb v týdnu od 22. dubna 2012 do 29. dubna 2012
       
2. neděle velikonoční
                 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za farníky  svěřených farností  
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Vrbiak 14:20 hod. Bělečko možnost přistoupení ke svátosti smíření, křížová cesta  
P. Vrbiak 15:00 hod. Bělečko mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
 
Pondělí 05. března 2012              sv. Teofil
P. Vrbiak 07:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
P. Vrbiak 12:40 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
P. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství - odpadá
P. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství - odpadá
             
Úterý 06. března 2012               bl. Friedrich                    
 
Středa 07. března 2012               sv. Perpetua a Felicita, mučednice
   
P. Vrbiak 13:15 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
P. Vrbiak 14:20 hod. Býšť křížová cesta  
P. Vrbiak 15:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Čtvrtek 08. března 2012              sv. Jan z Boha
   
P. Vrbiak 16:20 hod. Dašice křížová cesta  
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
Pátek 09. března 2012               sv. Františka Římská, řeholnice
   
P. Vrbiak 17:20 hod. Sezemice křížová cesta  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
                 
Sobota 10. března 2012              sv. Jan Ogilvie, kněz a mučedník
 
P. Vrbiak 16:20 hod. Kunětice křížová cesta  
P. Vrbiak 17:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za: (intence neobsazena)
   
Neděle 11. března 2012              3. neděle postní / sv. Eulogius z Kordoby
                 
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky  svěřených farností
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za: (intence neobsazena) 
   
 
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253    
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“