Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. května 2012
Ohlášky
Petr Borský
12.05.2012 22:57:04
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 13. května 2012 do 20. května 2012
         
6. neděle velikonoční     22. dubna 2012 13. května 2012  Servác Panna Maria Fatimská, sv. Ondřej Hubert Fournet
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv.  obětována za: (intence neobsazena)
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv.  obětována za zemřelou paní Evu Schneiderovou, manžela,
  a rodiče z obojí strany  
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za farníky svěřených farností obětována za: (intence neobsazena)
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv.  obětována za Marii Hrádkovou k nedožitým sedmdesátým
                       narozeninám        
  hlavního patrona pražské arcidiecéze
                   narozeninám  
   
Pondělí                 16. dubna 2012 14. května 2012  Bonifác   Svátek sv. Matěje, apoštola
   
P. Vrbiak 12:40 hod. Sezemice výuka náboženství - ZŠ Sezemice  
P. Borský 13:00 hod. Rokytno výuka náboženství - ZŠ Rokytno  
P. Borský 14:00 hod. Býšť výuka náboženství   
   
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za farníky svěřených farností a spojena s májovou
  pobožností  
   
Úterý                     17. dubna 2012 24. dubna 2012 Jiří sv. Jiří, mučedník a sv. Fidel ze Simaringy, kněz a mučedník
   
   
Úterý                     17. dubna 2012 15. května 2012  Žofie   sv. Izidor
   
Středa 16. května 2012  Přemysl Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech
   
P. Vrbiak 13:15 hod. Dašice výuka náboženství - ZŠ Dašice  
P. Vrbiak 18:00 hod. Býšť mše sv.   - vigílie Slavnosti Nanebevstoupení Páně +májová pobožnost 
   
 Čtvrtek 17. května 2012  Aneta Slavnost Nanebevstoupení Páně / sv. Paschal Baylon
 
   
P. Vrbiak 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována  spojena s májovou pobožností
   
P. Vrbiak 18:30 hod. Sezemice mše sv. obětována  spojena s májovou pobožností
   
Pátek 18. května 2012  Nataša                                 svatý  sv. Jan I., papež a mučedník
 
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 17:30 hod. Sezemice tichá adorace  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce  
P. Vrbiak 18:00 hod. Sezemice mše sv.  obětována za zemřelou paní Radoslavu Novákovou, manžela 
  Eduarda, syna Radoslava a celý rod Nováků a Mejzlíků
  19:30 hod. Sezemice setkání  NET FOR GOD - na faře  
   
Sobota 28. dubna 2012 Vlastislav sv. Petr Chanel, kněz a mučedník, sv. Ludvík Maria Grignion, kněz
Sobota 19. května 2012  Ivo   sv. Petr Celestýn
P. Vrbiak 10:00 hod. Sezemice křest Karolínky Srazilové
   
P. Vrbiak 14:00 hod. Sezemice křest Václava Spilky
P. Vrbiak 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována za: (intence neobsazena)
  a spojena s májovou pobožností  
         
7. neděle velikonoční     22. dubna 2012 20. května 2012  Zbyšek sv. Klement Martia Hofbauer a sv. Bernardin Sienský
   
P. Vrbiak 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za rodinu Rambouskovu
P. Vrbiak 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého pana Jana Tichého, manželku, tři syny
  a dceru a rodiče z obojí strany  
P. Vrbiak 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Mandysovu a Šťástkovu
   
       
P. Vrbiak 15:00 hod. Ráby Patrocínium - poutní mše sv. obětována za rodáky Rábů
   
                   
Oznámení: Biřmování  je plánováno na 9. září v Holicích. Zájemci budou mít 1. setkání v sobotu 26. 5. 2012
                    v 19:30 na faře v Sezemicích
Administrátor:                           Mgr. Milan Vrbiak, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 731 604 253
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“