Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. března 2017
Ohlášky
Petr Borský
18.03.2017 21:45:02
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 19. března 2017 do 26. března 2017
       
Neděle       19. března 2017 Josef                             3. neděle postní 
 
Sbírka "Pojištění kostelů a dalších církevních budov"
 
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Josefa Krpatu a rodiče z obojí strany
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za vyprošení zdraví a Boží ochrany
                  pro rodinu Matúšů a Trtkovu
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Jirsu, Josefa Brousila, Josefa
                  Hájka a sestru Anežku
 
      Jakub Jan Ryba   Česká mše vánoční
     
Pondělí 20. března 2017 Světlana    Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie / sv. Archip
               
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice slavnostní mše sv. obětována za všechny živé i zemřelé
           Josefy a Josífky svěřených farností a za Petra a Jaroslava
  Kolbabovy  a dar čisté lásky do jejich srdcí  
   
Úterý 21. března 2017 Radek bl. Serapion
   
Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
Středa 22. března 2017 Leona, Lea sv. Epafrodit
  13.45 náboženství ZŠ Srch, 15.45 náboženství Býšť  
   
P. T. Kvasnička 16:20 hod. Býšť křížová cesta
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Čtvrtek 23. března 2017 Ivona sv. Tiribius z Mongroveja, biskup
   
P. T. Kvasnička 16:20 hod. Dašice křížová cesta
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. 
 
     
Pátek 24. března 2017 Gabriel sv. Kateřina Švédská
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice křížová cesta
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společné modlitbě svatého růžence a sdílení - na faře
   
Sobota 25. března 2017 Marián Slavnost Zvěstování Páně / sv. Dismas
   
Den modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice slavnostní mše sv. obětována úctě k počatému životu
                                       a nenarozené děti
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Kunětice křížová cesta
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována: (dle rozpisu v kalendáři)
     
Neděle       26. března 2017 Emanuel          4. neděle postní (RADOSTNÁ) / sv. Kastulus
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Šmahu, Marii, manželku
                  a celý ten rod
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována ke cti Nejsvětější Trojice
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Metelkovu a Štěpánkovu
 
Oznámení: V neděli 26. března 2017 po skončení mše svaté proběhne v našich farnostech
                      ochutnávka "misijního" koláče.
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“