Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 9. dubna 2017
Ohlášky
Petr Borský
08.04.2017 21:58:05
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 09. dubna 2017 do 16. dubna 2017
       
Neděle       09. dubna 2017 Dušan   KVĚTNÁ (PAŠIOVÁ) NEDĚLE / sv. Marie Kleofášova
 
Sbírka "Podpora oslav 100. výročí Fatimy"
 
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za Františka Šmahu, manželku Marii,
                  Josefa Dostála a Josefa Jelínka
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována na úmysl dárce
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Havránkovu, Kertoušovu
                  a Jiroutovu
 
Pondělí Svatého týdne 10. dubna 2017 sv. Michael de Sanctis
               
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření
   
P. T. Kvasnička 19:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Úterý Svatého týdne 11. dubna 2017 Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
 
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 16:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Středa Svatého týdne 12. dubna 2017 sv. Julius, papež
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 12:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována: (intence nezadána)
   
Zelený čtvrtek 13. dubna 2017 sv. Martin I., papež
 
biskup J. Vokál 09:30 hod. Hradec Králové MISSA CHRISMATIS - svěcení posvátných olejů
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť večerní mše sv. na památku Večeře Páně
 
P. T. Kvasnička 18:30 hod. Sezemice večerní mše sv. na památku Večeře Páně
   
po skončení mše sv. Sezemice možnost tiché adorace v Getsemanské zahradě - do 20 hod.
   
Velký pátek 14. dubna 2017 sv.Lambert
   
den přísného postu
   
Jan Smetana 15:00 hod. Sezemice křížová cesta
  15:00 hod. Dašice křížová cesta
po skončení křížové cesty Dašice otevření Božího hrobu, tiché rozjímání - do 17 hod.
P. T. Kvasnička 15:00 hod. Býšť křížová cesta
P. T. Kvasnička 15:45 hod. Býšť velkopáteční obřady
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice velkopáteční obřady
po skončení obřadů Sezemice možnost tichého rozjímání u Božího hrobu - do 20 hod.
   
Bílá sobota 15. dubna 2017 sv. Anastázie
   
P. T. Kvasnička 09:00 hod. Sezemice denní modlitba církve se čtením
   
po skončení denní modlitby Sezemice možnost tichého rozjímání u Božího hrobu - do 16 hod.
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Býšť slavnost Zmrtvýchvstání Páně - velikonoční vigilie
   
P. T. Kvasnička 20:30 hod. Sezemice slavnost Zmrtvýchvstání Páně - velikonoční vigilie
     
Neděle        16. dubna 2017 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně / sv. Bernardetta Soubirousová
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za zemřelého Karla Čelouda a rodiče
                  a prarodiče
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za všechny svěřené farnosti
 
P. T. Kvasnička 14:30 hod. Dašice křest Sofie Holubové
   
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“