Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 23. dubna 2017
Ohlášky
Petr Borský
23.04.2017 09:28:06
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 23. dubna 2017 do 30. dubna 2017
     
Neděle        23. dubna 2017  2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství) / 
     
  sv. Vojtěch, patron královéhradecké diecéze
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována vzpomínce na 1. výročí úmrtí syna Karla,
                  jeho manželku a tatínka, též za zemřelé příbuzné
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za rodinu Brandejsovu a Málkovu
   
23. dubna 2017
M E Z I N Á R O D N Í   F E S T I V A L
P  A R D U B I C K É   H U D E B N Í   J A R O
v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích od 17 hodin
BAROCCO SEMPRE GIOVANE / VÁCLAV HUDEČEK
KONCERT K ŽIVOTNÍMU JUBILEU SLAVNÉHO HOUSLISTY
VÁCLAV HUDEČEK - housle   BAROCCO SEMPRE GIOVANE   IVA KRAMPEROVÁ - housle    
   
Pondělí po 2. neděli velikonoční 24. dubna 2017 sv. Jiří, mučedník, sv. Fidel ze Sigmaringy, kněz a mučedník
 
  Sezemice mše sv. zrušena
   
Úterý po 2. neděli velikonoční 25. dubna 2017 Svátek sv. Marka, evangelisty
   
volný den - beze mše sv.
   
Středa po 2. neděli velikonoční 26. dubna 2017 sv. Richarius
   
  Srch výuka náboženství zrušena
 
  Býšť výuka náboženství zrušena
   
  Býšť mše sv. zrušena
       
Čtvrtek po 2. neděli velikonoční 27. dubna 2017 sv. Zita
   
  Dašice mše sv. zrušena
       
Pátek po 2. neděli velikonoční 28. dubna 2017 sv. Petr Chanel, kněz a mučedník, sv.Ludvík Maria Grignon, kněz
     
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře  
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována: (intence nezadána)
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společné modlitbě svatého růžence a sdílení - na faře
     
Sobota  29. dubna 2017           Svátek sv. Kateřiny Sienské,
   
                           panny a učitelky církve, patronky Evropy
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Sezemice mše sv. o sv. Kateřině Sienské obětována za všechny živé
                  a zemřelé farníky svěřených farností
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována: (intence dle zadání)
     
Neděle       30. dubna 2017 3. neděle velikonoční / sv.Zikmund, sv. Pius V.
     
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za všechny svěřené farnosti
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za pana Václava a Miroslava a jejich rodiny
 
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť poutní mše sv. obětována za rodinu Benišovu a Štěpánkovu
       
Oznámení: P. Tomáš Kvasnička bude od pondělí 24. dubna do čtvrka 27. dubna 2017 čerpat
                    řádnou dovolenou.
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“