Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. dubna 2017
Ohlášky
Petr Borský
29.04.2017 22:13:49
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 30. dubna 2017 do 07. května 2017
       
Neděle       30. dubna 2017 3. neděle velikonoční / sv.Zikmund, sv. Pius V.
 
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za všechny svěřené farnosti
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za pana Václava a Miroslava a jejich rodiny
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť poutní mše sv. obětována za rodinu Benišovu a Štěpánkovu
 
      Jakub Jan Ryba   Česká mše vánoční
     
Pondělí po 3. neděli velikonoční 1. května 2017 sv. Josef Dělník
               
Den modliteb za pronásledované křesťany
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Sezemice mše sv. o sv. Josefovi obětována za všechny farníky živé
  a zemřelé farníky svěřených farností, májová pobožnost
  kaplička sv. Josefa v Zámostí
   
Úterý po 3. neděli velikonoční 2. května 2017 sv. Atanáš, biskup a učitel církve
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
Středa po 3. neděli velikonoční 3. května 2017 Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
   
P. T. Kvasnička 12:45 hod. Srch výuka náboženství - na ZŠ Srch  
 
P. T. Kvasnička 15:30 hod. Býšť výuka náboženství - na faře v Býšti  
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Býšť možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Býšť mše sv. obětována za všechny svěřené farnosti, májová pobožnost
   
Čtvrtek po 3. neděli velikonoční 4. května 2017 sv. Florián
   
P. T. Kvasnička 06:30 hod. - 15:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 16:20 hod. Dašice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována: (intence nezadána), májová pobožnost
     
Pátek po 3. neděli velikonoční 5. května 2017 sv. Gothard
   
P. T. Kvasnička 16:00 hod. Sezemice výuka náboženství - na faře v Sezemicích  
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Sezemice možnost přistoupení ke svátosti smíření
  17:00 hod. Sezemice adorace se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována za všechny Služebníky Ježíšova
                  Velekněžského Srdce, májová pobožnost
po skončení mše sv. Sezemice pozvání ke společné modlitbě svatého růžence a setkání
                se Služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce
   
Sobota  6. května 2017 Sobotní památka Panny Marie 
  Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Sezemice mše sv. ke cti Panny Marie obětována za mariánské ctitele
  našich farností, májová pobožnost
   
P. T. Kvasnička 13:30 hod. - 15:30 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Kunětice možnost přistoupení ke svátosti smíření
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována: (dle rozpisu v kalendáři),
                  májová pobožnost
     
Neděle       7. května 2017 4. neděle velikonoční / sv. Benedikt II.
   
Sbírka "Kněžský seminář a formace bohoslovců"
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována za 
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována za Josefa Ježka, rodiče a sestru
 
P. T. Kvasnička 14:00 hod. Býšť mše sv. obětována za všechny poutníky pěší pouti k mariánské
                  kapličce do Bělečka
po skončení mše sv. pěší pouť ke kapličce do Bělečka, v kapličce májová 
                   pobožnost
   
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“