Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 5. listopadu 2017
Ohlášky
Petr Borský
04.11.2017 22:13:55
Římskokatolická farnost:  Sezemice,  Býšť,  Dašice
   
Pořad bohoslužeb v týdnu od 05. listopadu 2017 do 12. listopadu 2017
       
Neděle       5. listopad 2017 Karel       31. neděle v mezidobí / sv. Zachariáš a Alžběta
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
 
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Karla Sedlaříka, syna, bratra a rodiče
                  z jeho strany i za jejich zemřelé příbuzné,
                  obětována za zemřelého Josefa Malého, za rodiče
                  Malé, Hloupé, prarodiče a duše v očistci
 
                  Malé, Hloupé, prarodiče a duše v očistci
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována 
   
P. T. Kvasnička 14:00 hod. Bělečko mše sv. obětována (intence dle zadání)
   
Pondělí 6. listopad 2017 Liběna sv. Leonard
               
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 19:00 hod. Sezemice příprava na přijetí svátosti křtu
   
Úterý 7. listopad 2017 Saskie, Andělín sv. Wilibrord
 
P. T. Kvasnička setkání kaplanů v Pracově
   
Středa 8. listopad 2017 Bohumír sv. Gottfried
   
P. T. Kvasnička setkání kaplanů v Pracově
   
Čtvrtek 9. listopad 2017 Bohdan Svátek Posvěcení lateránské baziliky
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
P. T. Kvasnička 17:00 hod. Dašice mše sv. obětována za nemocné a trpící
     
Pátek 10. listopad 2017 Evžen Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
   
P. T. Kvasnička 07:00 hod. - 11:00 hod. služba ve věznici
   
 
P. T. Kvasnička 17:20 hod. Sezemice tichá adorace
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Sezemice mše sv. obětována 
po skončení mše sv.  společná modlitba svatého růžence a sdílení - na faře
   
Sobota  11. listopad 2017 Martin Památka sv. Martina, biskupa
   
P. T. Kvasnička 18:00 hod. Kunětice mše sv. s nedělní platností obětována (intence dle zadání)
     
Neděle       12. listopad 2017 Benedikt   32. neděle v mezidobí / Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
   
Sbírka "Pojištění kostelů a dalších církevních budov"
   
P. T. Kvasnička 08:00 hod. Dašice mše sv. obětována (intence nezadána)
   
P. T. Kvasnička 09:30 hod. Sezemice mše sv. obětována za Marii a Arnošta Němcovy a rodiče z obojí 
                  strany
   
P. T. Kvasnička 11:00 hod. Býšť mše sv. obětována
                   
Oznámení: P. Tomáš Kvasnička se bude od úterý 7. listopadu do středy 8. listopadu účastnit setkání kaplanů
                    v Pracově.
                   V neděli 12. listopadu se po mši sv. uskuteční sbírka "Pojištění kostelů a dalších církevních 
                    budov".
Administrátor:                    Mgr. Tomáš Kvasnička, 533 04 Sezemice, Havlíčkova 1, mobil: 736 247 541
Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“