Římskokatolické farnosti
Býšť, Dašice, Sezemice
Provizorní farní stránky
Pořad bohoslužeb v týdnu od 17. června 2018
Ohlášky
Petr Borský
17.06.2018 08:50:36

17. 6. 2018 11. neděle v mezidobí

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv. za Annu a Václava Pánkovy

11:00 Býšť mše sv. za  rodinu Havelkovu, Kramářovu, Kindlovu a Pavla Hruše

 

18.6. pondělí 7:00 – 11:00 služba ve věznici

17:00 Sezemice příprava na 1.sv. přijímání

19:00 Sezemice mše sv.

 

19. 6. úterý; sv. Jan Nepomuk Neumann 7:00 – 11:00 služba ve věznici

 

 

20. 6. středa, 7:00 – 11:00 služba ve věznici

17:00 Býšť mše sv.

 

21. 6. čtvrtek sv. Alois Gonzaga7:00 – 11:00 služba ve věznici

17:00 Dašice mše sv.,

 

 

22. 6. Pátek sv. Jan Fisher, Tomáš Moore, Paulín Nolánský 7:00 – 11:00 služba ve věznici

17:20 Sezemice adorace, příležitost ke svátosti smíření

18:00 Sezemice mše sv., poté na faře modlitba svatého růžence a setkání

 

23. 6. Sobota

13:30 Choteč žehnání praporu

18:00 Kunětice mše sv.

 

24. 6. 2018 12. Neděle: Slavnost Narození sv. Jana Křtitele

                                  sbírka na charitu

8:00 Dašice mše sv.

9:30 Sezemice mše sv.

11:00 Býšť mše sv. za Jaroslava Faltyse a rodiče z obojí strany

 

Přílohy:
oh11mez2018.pdf

Zobrazit k tisku - vše
Zobrazit k tisku - pouze obsah bez nadpisu
Prožíváme...
Liturgické mezidobí
„Služte Hospodinu s radostí.“
Oznámení
Výuka náboženství

Býšť - pátek 13:00 na faře

Sezemice - pátek 13:00 na faře